Design4W3
De Braam 94
7421 CB Deventer
KvK V&T 08124369

 

Drafting Web Space

 


Impressum

Copyright

Design4W3 heeft deze website ingericht ter ondersteuning van haar webdesign activiteiten.

Deze website bevat elementen waarop de intellectuele eigendomsrechten bij Design4W3 rusten. Dit omvat alle mogelijke elementen van deze internetpagina's. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Design4W3 de op en via deze website aangeboden informatie, geheel of gedeeltelijk, op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.


Gebruiksbeperkingen

Het is toegestaan hyperlinks aan te brengen naar Design4W3, mits deze naar de hoofdpagina gelinkt wordt.

Design4W3 behoudt zich het recht voor zich te verzetten tegen deeplinks direct naar bepaalde onderdelen van de deze website. Evenzo is een hyperlink niet toegestaan welke de website van Design4W3 weergeeft in een frame van een andere internetpagina.

De gepresenteerde informatie op de afgeschermde pagina's wordt verondersteld alleen toegankelijk te zijn voor de gebruikers waaraan de gebruikersnaam en toegangscode is uitgereikt.


Fair use

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de Design4W3 website, met de daarop gepresenteerde informatie, zou kunnen aantasten.


Links naar andere sites

Deze site bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van Design4W3 liggen. Hiervoor gelden mogelijk afwijkende voorwaarden. Design4W3 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina's, noch voor de op deze sites als download aangeboden software.


Aansprakelijkheid

Design4W3 kan de beschikbaarheid en juistheid van gegevens niet volledig garanderen. Design4W3 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens, behoudens indien deze schade te wijten is aan Design4W3's opzet of grove schuld.


Adres

Verantwoordelijk voor de uitgave:

Design4W3
De Braam 94
7421 CB Deventer


Gegevens van het bedrijf

Post adres:

Design4W3
De Braam 94
7421 CB Deventer

Design4W3 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder nummer 08124369.Realisatie, idee en vormgeving

Design4W3 - Web Design
De Braam 94
7421 CB Deventer
Quality Last Longer

Design4W3

Webdesign en Webhosting
Degelijk en Betrouwbaar!

One Stop Web Services


Een snelle en betrouwbare webhosting (inclusief mail en domeinregistratie) voor een paar € per maand?

Ja, dat kan, en uw bezoekers zullen met plezier uw webiste bezoeken, keer op keer!

Design4W3

Webdesign & WebhostingDesign4W3 Webdesign en Webhosting - Degelijk en Betrouwbaar!